Đặt xe


BẢNG GIÁ SÂN BAY NỘI BÀI

LOẠI XEHà Nội – Nội BàiNội Bài – Hà NộiHai chiều (trong ngày)

4 chỗ

180.000đ250.000đ430.000đ

5 chỗ

220.000đ280.000đ450.000đ

7 chỗ

250.000đ300.000đ550.000đ

16 chỗ

450.000đ500.000đ900.000đ

29 chỗ

900.000đ1.000.000đ1.800.000đ

35 chỗ – 45 chỗ

1.500.000đ1.500.000đ2.900.000đ

👉👉 Giảm Giá Đến 10% Khi Khách Chuyển Khoản Trước 100%

👉👉 Giá trên đã bao gồm phí ra vào sân bay, thay đổi nhẹ theo địa điểm đón và giờ đón khách.

Đặt xe đi tỉnh

4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – HÀ GIANG

1.500.0002.100.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
45 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – NGHỆ AN

1.400.0009.500.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
45 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – THANH HÓA

1.200.0005.300.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
5 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN-THÁI BÌNH

650.0001.250.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Hải Dương

HN – HẢI DƯƠNG

1.200.0001.400.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.600.0001.800.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.000.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Hải Phòng

HN – HẢI PHÒNG

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Lạng Sơn

HN – LẠNG SƠN

700.000800.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – VĨNH PHÚC

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
800.0001.000.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – QUẢNG NINH

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – BẮC NINH

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – BẮC GIANG

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Bắc Kạn

HN – BẮC CẠN

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Điện Biên

HN – ĐIỆN BIÊN

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – THÁI NGUYÊN

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – TUYÊN QUANG

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – VĨNH PHÚC

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
700.000800.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.600.0001.800.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
800.0001.000.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – THÁI NGUYÊN

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – TUYÊN QUANG

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
5 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN-THÁI BÌNH

650.0001.250.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
45 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – THANH HÓA

1.200.0005.300.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
45 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – NGHỆ AN

1.400.0009.500.000 Đặt xe nhanh